TÜRK DİLİNDE DEĞİŞİM VE SES BİRİMLERİ

Dr.Sonay Hasan Tahsin

Abstract


 

-  ÖNSÖZ -

Bir sesi doğru üretebilmek için genellikle onun doğru algılanmış olması gerektiği söylenir daha ilerideki dönemlerde , ergenlerde özellikle yetişenlerde herşey daha zor bir hale geliyor. Bunun yeniden kullanmak üzere toplama kolaylığı , konuşma yetkisi olmayan çocuklarda , konuşma yetkisi olmayan yetişkinlerde daha kolay anlaşılıyor bir şair , duygu ve düsüncelerini kendi toplumunun fertlerinde ancak dili ile ulaştırabilir . Dilin tanımı dil kelimesi türkçede çeşitli anlamlarda kullanılır .

Türkçe , aynı dili konuşan insanlarının sayısal çokluğu çerçevesinde çince , Hintçe , İngilizce , İspanyolca ve Rusca yanında 6. büyük dil olarak benimseniyor . Dünyada 200 Milyon eksik Sıraladığımız diğer 5 dil tek bir ülkede konuşulurken Türkçe , Avrupa'dan çin seddine kadar kesintisiz bir coğrafyada konuşulmaktadır .

Türkçeyi dünya üzerinde yasadığı çevresinde olup bitenlerin merak eden düşüncelerin ve dilin bilgi ısığı altında , yön vermek isteyen Türklerin ve yüz yılın noksanlğını gittikçe artarn bir şiddetle dilcilerin hissettikleri noksanı gidermek için bir çok yayınlar yayınlanmaktadır Dil , her türlü bölgenin dolaşımında yüz yıllar önemli ve tabii bir iletisim aracı olarak karsımıza çıkmak tadır

Bir toplumun sözlü ve yazılı bütün kültür değerleri dille aktarıldığı için , dil sosyal yapının ve kültürün sadık bir aynası durumundadır.

Türk dilinin zengin kelime hazinesi ve derin asıl tarihinin insanların büyüklüğünü sağlayan öğrenmek ve anlamak ihtiyacını duymakta devam etmektedır .

Türk dili , Genel olarak 6. Yüz yıldan 20. Yüz yıla kadar magolistan ve kore sınırlarından Avrupa ortalarında , sibiryadan Hindistan okyanusa'na ve lehistan'dan Afrika kuzeyinde kadar uzanan bir tarih ve coğrafya genişliğine sahip olduğu için konunun zaman ve mekan bakımından sınırlarını çizmek uygun olur .

Türkiye Türkçesi dünyanın geniş bir bölgelerinde konuşulan dillerden birdir. Yeni sosyal ve siyasi gelişmelerle birlikte önem kazanan Türk dili farklı coğrafyalarda ilgi ile karşılanmakta ve bunun sonucu olarak Türkçe öğrenme talepleri karşılanmasına yönelik olarak modern eğitim ve öğretim metotları ışığında , çağdaş bir yaklaşımla dil öğretim kitaplarının hazırlanması bir zaruret haline gelmiştir.

Dil  bakımından dilin sorunu 1932 yılında, Dolma kurul tayında ele alınmış . Sonra gittikçe gelişerek güç  kazanmıstır. 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Department of Scientific Publication Office:  The Central Library of Salahaddin University-Erbil, Kirkuk Road, Erbil, Kurdistan, Iraq. Phone:+964 (0)66 2580274, email: zanco.humanity@su.edu.krd. www.su.edu.krd, www.zancojournals.su.edu.krd 

Copyright and Reprint Permission: It is the policy of ZANCO to own the copyright to the technical contributions it publishes and to facilitate the appropriate reuse of this material by others. Photocopying is permitted with credit to the source for individuals for individual use. All ZANCO Journals are Open Access Journals.

Copyright © 2015 . All Rights Reserved. Salahaddin University - Erbil