MEVLANA CELALEDDİN RUMİ VE YUNUS EMRE’NİN İLİŞKİLERİ ÜZERİNE

  • Öğ. Gör. Naznaz Bahjat Tawfeq

Abstract

 
ÖZET
XIII. yüzyılda Anadolu çeşitli zümrelerin sığınağı haline gelir. Moğol istilası ve Ahmet Yesevi’nin gönderdiği Horosan erleri (Horosan erenleri, Alperenler v.b isimlerle) de bu toprakları mistik düşüncenin merkezine dönüştürürler. Bu ortam, Mevlana Celaleddin Rumi, Tabduk Emre ve ona bağlı olarak Yunus Emre’yi yetiştirir.
 Yunus Emre Mevlana’nın halk İslamı olarak düşünülebilir. Kapalı-dar mekanda yaşayan Mevlana ise yüksek zümreyi temsil eder. Mevlana kapalı-dar mekanda yaşamıştır. Bu mekanın en önemli özelliği daha içe dönük, halktan biraz daha kopuk ve ürpertili olmasıdır. Mevlana bu mekanda uzlet ve yalnızlığı temsil etmiştir. Şems-i Tebrizi ile inzivaya çekilmiş olması bu mekanın sonucudur. Yunus Emre ise açık-dar mekanda halka daha yakın ve antropomorfik (her şeyi insan gibi tasavvur etme) düşünceyi temsil eder. Aslında her iki tasavvufın da temel düşünceleri aynıdır. Her ikisi de aynı kaynaklardan beslenmişlerdir. Bu beslenme de Mevlana daha derin, daha felsefi, anlaşılması biraz daha zor bir üslup ile ve Farsça yazmıştır. Yunus Emre Mevlana ile tahminen 30-35 yıllık bir dönemi paylaşmıştır. Bu sebeple Yunus muhtemelen Mevlana’nın meclislerine katılmış ondan iltifat görmüş ve etkilenmiştir. Yunus’un bazı şiirlerinin Mevlana’nın Farsça söylediği şiirlerinin Türkçe tercümesi gibi  algılanmasının sebebidir.
Bu bildirimizde biz Mevlana Celaleddin Rumu ve Yunus Emre’nin ilham kaynaklarının ortak hayat ve düşüncelerini ve birbirleriyle münasebetlerini göstererek incelemeye çalışacağız.
Published
May 15, 2018
How to Cite
TAWFEQ, Öğ. Gör. Naznaz Bahjat. MEVLANA CELALEDDİN RUMİ VE YUNUS EMRE’NİN İLİŞKİLERİ ÜZERİNE. Journal of Humanity Sciences, [S.l.], v. 22, n. 3, p. 320 - 325, may 2018. ISSN 2412-396X. Available at: <http://zancojournals.su.edu.krd/index.php?journal=JAHS&page=article&op=view&path%5B%5D=2337>. Date accessed: 25 june 2018. doi: http://dx.doi.org/10.21271/zjhs.22.3.18.
Section
Articles