Arabic completes in Ottoman Turkish

  • Sana Kaka Ahmed Salih College of language - Department of Turkish / Salahaddin University-Erbil
Keywords: Arabic, Turkish, Modifier, Grammar, Comparison, Terminologies

Abstract

The dictionary meaning of words can sometimes be insufficient to understand a language. Therefore, the sentence word order, the function and those changes take place to the words have also to be known. As we know, in every language, it’s not just the words, the parts of speech are needed to express ideas. It’s from these parts of speech that sentences are constructed. One of the parts of speech is noun modifier used in sentence construction. In language teaching, despite knowing the language’s grammatical structure, we need to have information about the rules of that language which affected the mother language. This is because languages contact and affect one another and have similarities and differences with each other, such contact and effect can be seen between Turkish and Arabic languages. The families and groups of both of these two languages are different, thus, more differences are to be found than similarities. The Ottomans’ language age is more than four centuries, it was the language of writing from the 16th century to the 20th century. During this time, the Ottomans’ language had a lot of impacts on Turkish language that can be observed everywhere. In this paper, we discuss the Arabic modifier in Ottomans’ language and present its most prominent differences with Turkish language. We also tried to briefly explain some of these modifiers that have been used as terms and terminologies in Turkish.

References

AK, Mahmut; BAŞAR, Fahameddin (2016), Osmanlı atürkçesi, 1. Basım, Bilge Kültür Sanat yayın evi, İstanbul.
BOZ,Erdoğan, YAMAN,Ertuğrul (2013), Üniversiteler için Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, 4. Baskı, Yargı Yayınları, Ankara.
DEMİR, Celal (2007), "TÜRKİYE TÜRKÇESİ GRAMERLERİNDE İSİM TAMLAMASI SORUNU VE BİR TASNİF DENEMESİ", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı1, sayfa 27-54
DEVELİ, Hayatı (2010), Osmanlı Türkçesi Grameri, 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
ERGİN, Muharrem (2009), Türk Dil Bilgisi, Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım, İstanbul.
ERGİN, Muharrem (2017), Osmanlıca Dersleri, 46. Baskı, boğaziçi yayınları, İstanbul.
ERYÜKSEL, Ahmet; BEYHAN, Mehmet Ali (2016), Osmanlı Türkçesi Dilbilgisi, Metinler ve Belgeler, 3. Baskı, Demavedn Yayınları, İstanbul.
GENCEN, Tahir Nejat (2007), Dilbilgisi, Tek Ağaç Eylül Yayıncılık, Ankara.
GİYATİ , Saad Muhammet, Arapça Dilbilgisinin Özeti, Mısır.
HAMİT, Furkan (2018), Şemseddin Sami ve Nev-usȗl Sarf-ı Türkî, 2. Baskı, T D K Yayınları, Ankara.
IŞIK, Cemal(2015), Arapça ile Türkçe Arasındaki Temel Farklılıklar, Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 6,Ekim, 119-146.
İbin Haşim (1995), Katru᾽n-Neda ve Bellu᾽s-Sada,el-Mektebetü᾽l-Asriyye,Beyrut.
ÖZEZEN, Muna Yüceol (2015), Ana Çizgileriyle Osmanlı Türkçesinde Arapça Etkilerin Grameri,1. Baskı, Karahan Kitabevi, Çukurova/ ADANA.
SAMİ, Şemseddin (2019), Kamȗs-ı Türki, Yeditepe yayınevi, İstanbul.
TIMURTAŞ, Faruk , K. (1977), Eski Türkiye Türkçesi, 1977, edebiyat fakültesi basımevi, İstanbul.
TİMURTAŞ, Faruk , K. (2018), Osmanlı Türkçesine Giriş 1, 38. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul.
TULUM,Metrol (2014), Osmanlı Türkçesine Giriş I, 2. baskı, Anadolu Üniversitesi , Eskişehir.
YEŞİLÖZ, Zafer (2007) Türk dili ve Kompozisyon Bilgileri, 3. Baskı, Ankara.
YILMAZ, Fehmi (2017), Osmanlı Tarih Sözlüğü, 2. Baskı, İstanbul. ZÜLFİKAR, Hamza (2013), Eski Tamlamalardan Yeni Tamlamra, Turkish Studies-İnternational Periodical For The Languages, Litrature and Histori of Turkish or TurkicVolume, p 167-176, Ankara.
www.Arapcadeposu.com © 2016
https://www.arapcakampus.com/6-arapcada-isim-tamlamasi-izafet-arapca-gramer-dersleri.html
http://www.nizamettin.net/tr/arapca_ogreniyorum/isim-sifat_tamlamasi.htm 2006
Published
2021-08-15
How to Cite
1.
Salih S. Arabic completes in Ottoman Turkish. JAHS [Internet]. 15Aug.2021 [cited 22Sep.2021];25(4):209 -216. Available from: https://zancojournals.su.edu.krd/index.php/JAHS/article/view/3995
Section
Articles